2. Személyes hatékonyság fejlesztése

Attitűd és személyiségfejlesztés

Mi mindenre vagyok képes? Mi szunnyad bennem, amiről még nem tudtam? Hogyan lehetek igazán önmagam? Hogyan használhatom fel képességeimet még hatékonyabban?
A program eredményeként a résztvevők megismerik attitűdjeiket, képesek lesznek azok hiteles kifejezésére. Énképük objektívabbá, realisztikusabbá válik elsősorban a munkahelyi környezetben előforduló események és munkaérték orientáció szempontjából.
Az életben, a munkavégzés során számtalanszor találkozunk olyan feladatokkal, problémákkal, melyek szokatlan, újszerű megoldást követelnek tőlünk. Ilyenkor a már bevett megoldások nem működnek. A képzés segít abban, hogy a résztvevők begyakorolják a problémák azonosítását, és ehhez kapcsolódóan minél többféle vagy új megoldási lehetőséget találjanak, melyek megfelelően illeszkednek a körülményekhez.