1. Menedzsment

Leadership fejlesztési program középvezetők részére

Középvezetők számára kialakított programunkban elsődleges célunk, hogy a résztvevők vezetői szerepükről kialakított felfogásában megjelenjen:
A programunkon résztvevőknek lehetőségük van megismerni kompetenciáik rendszerét, és elsajátítani, hogyan szabályozzák, fejlesszék azt a jövőben. Kialakul, vagy erősödik bennük az igény, hogy adjanak és kérjenek visszajelzést másoktól. Megismerik a csapatmunka összetevőit, folyamatát, az erősítő és gátló tényezőket, valamint a csoportdinamika alapvető törvényszerűségeit.
A tervezés, a problémamegoldás és döntéshozatal alapvető szabályait követve eredményesebben tudják középvezetői feladataikat ellátni, jobban megismerik - s ezáltal megértik - a felsővezetői döntéseket.
Megismerik és megértik a konfliktusok természetét, előremutató jellegét, és képesek lesznek arra, hogy kiválasszák az adott szituációnak megfelelő konfliktuskezelési stílust.
Képessé válnak a hatékony kommunikáció segítségével eredményesen képviselni saját, csoportjuk és vállalatuk érdekeit, elsajátíthatják a prioritások felállításának, feladataik egyértelmű rendszerezésének és a célkitűzések hatékonyabb érvényesítésének technikáit.