1. Menedzsment

Problémamegoldás és döntéshozatal

A képzés során a résztvevők megismerhetik és elsajátíthatják a döntéshozatal, valamint a probléma-megoldás eszköztárát annak érdekében, hogy a munkahelyi környezetben, valamint a hétköznapok során ezeket a technikákat tudatosan és magabiztosan alkalmazhassák.
Hangsúlyt fektetünk arra, hogy átadjuk az egyéni és csoport-döntések tudatosításának technikáit, problémamegoldások alkalmazási helyzeteinek lehetőségeit, illetve rámutassunk azok jellegzetességeire és előnyeire.
Programunkban kiforrott eljárásokkal ismertetjük meg a résztvevőket, amelyek segítségével a valós helyzetekben, strukturáltan és felkészülten tudják kezelni a felmerülő problémákat, valamint képessé válnak hosszútávon is helytálló döntéseket hozni.
A csoportos és egyéni döntéshozatal fázisai, tudatosítása mellett a 2 napos képzés során föltárjuk a problémamegoldásban és döntéshozatalban rejlő csapdákat, buktatókat, és új módszerek elsajátításával segítünk kiküszöbölni azokat.