1. Menedzsment

Projektmenedzsment - az emberi tényező menedzselése

Célunk, hogy a résztvevők számára átfogó elméleti ismereteket és szorosan hozzá kapcsolódva gyakorlati eszközöket nyújtsunk a belső kivitelezésű projektek megtervezéséhez és sikeres megvalósításához.
Mivel a projektek köré szerveződő csoportmunka eredményessége egyaránt függ a csoporttagok és a vezetők teljesítményétől, különösen a közöttük megvalósuló együttműködés minőségétől, kiemelten fontos, hogy a résztvevők a program végére sajátítsák el a projektek irányításának alapvető készségeit, ismerjék és értsék működésének egyes fázisait, legyenek képesek alkalmazni a projektmenedzsment általánosan használt technikai összetevőit, fejlesszék a projektek sikeres vezetéséhez kapcsolódó interperszonális készségeiket.
Programunkat ajánljuk mindazoknak, akik most ismerkednek ezzel a műfajjal, akiknek alapvető tudásra van szükségük a projekt jelentéséről, fogalmairól és technikáiról és a projektvezetés alapvető kérdéseiről - a folyamatban betöltött funkciójuktól függetlenül.