2. Személyes hatékonyság fejlesztése

A vezető asszisztense

Ki a második ember a vezető után? Talán a helyettese? A hivatalos hierarchiában bizonyára, de a feladatvégzésben, információk kezelésében és továbbításában az asszisztens szerepe kiemelkedő.
Célunk, hogy a képzés résztvevői megismerjék a sikeresen végzett asszisztensi feladatokban elengedhetetlen a hatékony időgazdálkodás elemeit, a vezetői instrukciók pontos értelmezésének és betartásának lehetőségeit, az elvárások gyors és pontos tisztázásának módszereit, a proaktív, előre gondolkodó támogató magatartás formáit.
"A vezető asszisztense" mindazokhoz a munkatársakhoz szól, akik munkájuk során valamely fontos vezető hátországát hivatottak biztosítani. Munkájuk, adminisztratív jellege ellenére, nagy odafigyelést és körültekintést igényel. Sikerük a vezető hatékony működéséhez nagymértékben hozzájárul.