Assessment & Development Center

ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Goal: To assess the job-related competencies in a target group; to survey the development potential and strengths of the participants.

Content: Situational exercises relevant to the position including individual and group tasks:

 • Undertaken with the participation of an assessors’ committee consisting of 3-4 members, including experienced external consultants;
 • Psychological tests and questionnaires;
 • Time and cost effectiveness, objectivity, behaviour analysis, comparability.

FORMS OF ORGANIZING

PERSONAL MEETING

 • Tried and trusted, successful method
 • Combines the approaches of the assessors within the organisation and those of the external consultants
 • Gives an objective and comprehensive picture about the competencies
 • Detailed assessment to the
  Client and all the candidates

VIRTUAL IMPLEMENTATION

 • Only the form of implementation is different, the content is the same
 • High level of flexibility within space,
  time and organisation
 • Utilisation of the opportunities
  of a virtual environment
 • Transition to a novel method of operation

VIRTUAL AC/DC

AC/DC implemented virtually:
adapting to the “new normal”

NOVEL

As regards:
the form of the implementation

 • Bleeding-edge assessment solutions
  in disruptive times
 • Assessment without location
  or logistical constraints
 • Cost-effective and convenient solution
 • Use of state-of-the-art technological solutions

RELIABLE

Traditionally reliable:
high-quality content

 • Supports the ongoing performance appraisal and the implementation of organisational/individual development programs
 • Assessment from multiple aspects and facets

ADVANTAGES OF VIRTUAL AC/DC

A VIRTUÁLIS FEJLESZTŐ KÖZPONT

 • Támogatja a fejlesztési folyamatokat
 • Megmutatja a személyes erősségeket
  és javasolt fejlődési irányokat
 • Pozitív tanulási légkört alapoz meg
 • Rávilágít a csapatszintű erősségekre és potenciálra
 • Növeli a munkavállalók elkötelezettségét
 • Személyre szabott visszajelzést nyújt
 • Önreflexiós hangsúllyal

A VIRTUÁLIS ÉRTÉKELŐ KÖZPONT

 • Támogatja a kiválasztási vagy előléptetési folyamatokat
 • Megmutatja a készségeket, teljesítményszintet,
  fontos attitűdöket és potenciált
 • Biztosítja a jelöltek objektív, több szempontú értékelését az adott pozícióhoz szükséges kompetenciák értékelésével