Hatékonyabb csapatot szeretne? Ennek a 4 feltételnek kell teljesülnie!

Mindenki egyetért abban, hogy a csapatmunka kulcsfontosságú az üzleti sikerekhez, de csak kevesen tudják meghatározni, milyen feltételeknek kell teljesülniük egy hatékony csapatmunkához.

De mitől lesz igazán sikeres egy csapat?

A mai kor csapatai eltérnek a múlt csapataitól: sokkal színesebbek, földrajzi szempontból szétszórtabbak, digitálisabbak és dinamikusabbak (a tagok gyakori cserélődései miatt). De amikor a csapatok új akadályokkal szembesülnek, a sikereik továbbra is a csoportos együttműködés alapjaitól függenek, pontosan úgy, ahogyan régen.

A csapat hatékonyságának alapjait J. Richard Hackman, a szervezeti viselkedés vizsgálatának úttörője azonosította először az 1970-es években. A több mint 40 éves kutatás során egy újfajta megközelítést tárt fel: nem a csapat tagjainak személyisége, viselkedési, magatartási stílusa számít leginkább az együttműködésben, hanem az, hogy a csapat megfelel-e bizonyos feltételeknek.

A Harvard Business Review kutatói azt találták, hogy Hackman három feltétele továbbra is különösen fontos a csapat sikeréhez:

  1. A közös irány,
  2. az erős csapat-struktúra
  3. és a támogató környezet.

Azonban a modern csapatok manapság két problémával is szembenéznek: a kollégák közötti távolság és a diverzitás miatt is kialakuló „mi versus ők” gondolkodással és a hiányos információkkal (a csapattagok közötti gyakori távolság miatt sokszor nem áramlik megfelelően a kellő információ, illetve a metakommunikáció is nehézkessé válik). A csapdák leküzdésének érdekében pedig egy negyedik kritikus feltételnek is teljesülnie kell: a közös gondolkodásmódnak.

De nézzük meg kicsit közelebbről, mi ez a négy feltétel a sikerhez:

Közös irány

Minden csapat alapja egy irány, egy út, amely összekapcsolja a tagokat. A csapatok nem inspirálhatóak, ha nem tudják, mit dolgozzanak, és nincsenek kifejezett céljaik. Ezeknek a céloknak kihívást jelentőnek kell lenniük (a szerényebbek nem motiválnak), de nem túl nehezeknek, mert az szintén demotiváló. A céloknak következetesnek és fontosnak kell lenniük: elismerést, fizetést, előléptetetést, vagy olyan belső jutalmat kell nyújtaniuk, mint például az elégedettség vagy a munka értelmességének az érzete.

A már említett tanulmányban vizsgált globális csapat tagjai például egyetértettek abban, hogy az ügyfelek kiszolgálása a cél, ám míg a Norvégiában dolgozó tagok a legmagasabb minőségű megoldásokat biztosították az ügyfelek számára, addig az Egyesült Királyságban dolgozók számára nem volt ennyire fontos a minőség. Ennek a feszültségnek a megoldására őszinte vitát kellett kezdeményezni azért, hogy konszenzus szülessen meg arról, mi a csapat egészének az érdeke.

Az erős csapat-struktúra

A csapatnak szüksége van a helyes összetevőjű és számú tagra, optimálisan megtervezett feladatokra és folyamatokra, és olyan normákra, amelyek elítélik a nem kívánatos viselkedést és előmozdítják a pozitív csapatdinamikát. A jól teljesítő csapatokban a tagok a szükséges képességek megfelelő arányával rendelkeznek. Minden egyes személy nem lehet birtokában annak a technikai és szociális képességnek, amely egy csapat működéséhez szükséges, de fontos, hogy helyes arányban legyen meg bennük mindez a képesség, a tagok kiegészítsék egymást. Az ún. „diverzitás tudás”, a különféle látásmód és perspektíva – ami az eltérő korból, nemből vagy etnikai hovatartozásból ered – segíthet a csapatnak abban, hogy sokkal kreatívabb legyen, és elkerülje az uniformizált csoportgondolkodást, amely egyáltalán nem enged teret az eltérő véleményeknek.

Támogató környezet

Nem várhatjuk el például, hogy megfelelő jutalmazási rendszer nélkül motivált maradjon a csapat, ahogy azt sem, hogy képzések nélkül fejlődjenek a tagok. A megfelelő támogatás a harmadik olyan feltétel, amely lehetővé teszi a csapat számára a hatékonyságot. Magában foglalja a jó teljesítményt erősítő jutalmazási rendszert, az információs rendszert, amely a munkához szükséges adatokhoz nyújt hozzáférést, a képzési rendszert, amely tréningeket kínál, és biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges anyagi erőforrásokat, mint például a finanszírozási és technológiai segítségnyújtás.

Közös gondolkodásmód

Az első három feltétel megalapozza a csapat sikerének útját, ahogy Hackman és kollégái megmutatták. Az új kutatás szerint a mai kor csapatának ennél azonban már többre van szüksége. A távolság és a diverzitás, ugyanúgy mint a digitális kommunikáció és a folyamatosan változó csapatösszetétel, különösen hajlamossá tette a csapatokat a „mi versus ők” gondolkodás elsajátítására és a hiányos információkra. Mindkettő megoldása az, ha közös gondolkodásmódot alakítunk ki a csapattagok között. Például fontos, hogy a csapat tagjai rendszeresen „találkozzanak” egymással online, és akár egy kamera segítségével betekintést engedjenek munkakörnyezetükbe, bemutassák egymásnak kollégáikat.

Értékeljük a csapatot

A négy feltétel együtt a recept egy hatékony csapat felépítéséhez. De honnan fogjuk tudni, hogy az erőfeszítéseink működnek? Hackman három kritérium alapján értékelte a csapatot: a teljesítmény, az együttműködési képesség és a tagok személyes fejlődése szerint. Rendszeresen ellenőrizzük, és ha kell, végezzünk értékelést. Rendezhetünk olyan workshopokat is, ahol az összes csapattag megvitathatja az eredményeket. Ez nem csak teljesebb adatokat adhat, hanem felfedi a nézőpontok közötti különbségeket, és teret enged az építő vitának.

Ha tetszett a cikk, lájkolja Facebook oldalunkat, vagy kövessen minket a LinkedIn-en!

Related Posts

Archívum