Kompetenciaértékelés

Küldetésünk, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk üzleti partnereink eredményességéhez, egyúttal a munkatársak “jól-létét” és fejlődését is elősegítsük.

Vezetői köre és jövőbeni vezetői utánpótlása, tehetségei és szakértői kompetenciáinak és potenciáljának felmérésére számos szolgáltatással rendelkezésére állunk:

AZ ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE, RIPORT

Az eredményeket egységes, strukturált jelentésekben foglaljuk össze az ügyfelünk számára.

Az írásos egyéni riport tartalma:

 • A felmért kompetenciák listája
 • Alkalmazott eszközök, módszertan
 • A teszteredmények listája (pontszám vagy kategória vagy szint formájában)
 • A kompetenciák mentén a kategória/szint jelzése, számszerű és szöveges értékelés
 • Erősségek és potenciál meghatározása, fejlesztendő területek listája
 • AC / DC esetén: eredmény diagramm: kompetenciák mentén az egyéni és csoportszintű eredmények vizuális ábrázolása.
 • Szociometria esetén az egyén súlya és szerepe a szervezetben, vezetői, szakértői vagy kulcsemberi speciális szerepkörének meghatározása.

Development Center (DC)

Cél: az üzleti stratégia és a célcsoport pozícióihoz illeszkedő kompetenciák (előzetes kompetenciaszintezés alapján) mérése; a résztvevők fejlődési potenciáljának és erősségeinek feltérképezése

Tartalma: szituációs, a pozícióhoz releváns helyzeteket megjelenítő egyéni és csoportos feladatok, egyéni tesztek

Megvalósítás:

 • legalább 4 tagból álló értékelő bizottság, tapasztalt külső tanácsadók részvételével;
 • önkitöltős pszichológiai tesztek a még komplexebb kompetencia-felmérés érdekében
  • személyiségteszt;
  • vezetői készségeket mérő kérdőív;
  • egyéb készségek mérése az adott pozíció követelményei alapján.
 • összehasonlítható pontszámok
  • az egyén saját teljesítményének különbségei az egyes kompetenciák mentén;
  • a résztvevők egymáshoz viszonyított eredményei.
 • a DC lezárása után zártkörű, bizottsági értékelő beszélgetés a számszaki értékelések és értékelői megfigyelések alapján, az egyéni fejlesztési tervek alapjául

A megoldás előnyei:

 • magas objektivitás (sokszempontú pontozás);
 • több feladat mér egyes kompetenciákat.

Menedzsment audit, mapping

A Megbízó által kijelölt vezetői kör felmérésére ad lehetőséget csoportos és egyéni módszerekkel. A stratégiai cél annak biztosítása, hogy a kulcspozíciókat a legmegfelelőbb jelöltek töltsék be ill. a jelöltek fejlesztése az üzleti stratégia és a vizsgált készségek alapján. A cél a vezetők illetve jelöltek megfelelésének értékelése, kompetenciáinak felmérése, személyiségprofiljának összeállítása, erősségeik, potenciáljuk és fejlesztendő területeik meghatározása.

Javasolt mérési módszerek

Tanácsadói interjú

Kompetencia alapú interjú

Pszichológiai interjú

Pszichológiai tesztek

Szociometriai felmérés

Development Center