Mit mond a szakirodalom a felsővezetők értékelésének lehetséges szempontjairól?

A felsővezetők értékelése kiemelten fontos területe az emberi erőforrás menedzsmentnek, hiszen egy-egy ilyen vezető a teljes szervezeti egység vagy vállalat működésére erőteljes hatással van. Felsővezetői kiválasztási folyamatainkban mi is sok szempontból vizsgáljuk meg jelöltjeink megfelelését a Megbízó elvárásainak.

Mit jelent ez a megfelelés? Milyen vizsgálati-értékelési szempontok alapján hozzuk meg a döntést a jelölt megfeleléséről?

Most tekintsünk el attól a nagyon fontos szemponttól, hogy a felsővezetőt egy stratégia megvalósítására, vagy a tulajdonosi érdekeknek megfelelő eredményes cégvezetés céljából keressük, fókuszáljunk a felsővezető jelöltek értékelésére.

Egy korábbi blogbejegyzésünkben említett cikkben1 a három szerző, Reynolds, McCauley és Tsacoumis összegyűjtötte azokat a kutatások által alátámasztottan hasznos vizsgálati szempontokat és kapcsolódó módszereket, melyek megalapozhatják a vezetői működés jobb megértését. Munkamódszerünk hitelességét az említett cikk is megerősítette.

pexels-photo-3183197.jpeg

A fenti cikkben a szerzők az alábbi  tényezőket emelik ki:

  • Kompetenciák

esetében a senior vezetők olyan viselkedéskészletéről beszélhetünk, mint a meggyőző jövőkép kialakítása, stratégiai irányvonal megvalósítása, tervezés és végrehajtás, mások irányítására és motiválására való képesség és még sok minden más. Többféle módszer alkalmas a kompetenciák értékelésére, például: strukturált interjúk, 360 fokos értékelés, szerepjáték és szimuláció, helyzetértékelési tesztek, és értékelő központ.  

  • Motivációk, értékek, érdeklődési körök

A hiteles vezetők képesek arra, hogy összehangolják a személyes értékeiket és motivátoraikat a szervezet céljaival. Ha ez egyensúlyban van, akkor a napi aktivitásukkal képesek inspirálni a környezetüket.  Ennek értékelése jellemzően interjú formájában mérhető , illetve erre kifejlesztett tesztek is rendelkezésre állnak.   

  • Kognitív képesség

A felsővezetőkkel szembeni, egyik legáltalánosabb követelmény a magas általános intelligencia. Azonban az intelligencia teszt alkalmazása a senior vezetőket frusztrálhatja, a kiértékelése bonyolult, komplex folyamat, így nagy kihívást jelent a szervezetek számára. Ennek értékelése és vizsgálata nagy körültekintést igényel.

  • Személyiség

A személyiségprofil vizsgálatára több, széleskörben ismert teszt és módszer áll rendelkezésre. Számos feltételezés, majd kutatási eredmény született arról, hogy a vezetői stílus alakulásában fontos szerepe van a személyiség működésének2,3. Amikor egy szervezetnek kevés információja van a pontos kontextusról, valamint a jövőbeni szerepek tartalmáról, jellemző, hogy a személyiséget és az alapvető képességeket hangsúlyozzák. A vezetői működés értékelése szempontjából hasznosak és az értékelési folyamatba jól beilleszthetőek a személyiségvonások általában, illetve ezen belül kiemelten azok a személyes jellemzők és személyiségvonás mintázatok, melyek a meglévő előnyös tulajdonságoknak és kompetenciáknak ellene hatnak, azok érvényesülését gátolhatják.

  • Érzelmi intelligencia (érettség és kompetencia)

Vezető esetében kiemelt fontosságú a saját érzelmi reakciójának megértésé és kontrollja, valamint a megfelelő érzelem hiteles közvetítése (beleértve a nonverbális kifejezést is), illetve a másik fél érzelmeinek pontos értelmezése és az arra való empátiával való reagálás. A vezetői képesség egyre inkább fontos elemének mutatják a kutatások, mivel a szervezet és tagjainak a motiválása, inspirálása kiemelkedő fontosságúvá vált.

  • Szakmai, technikai kompetenciák

A korábbi management elméletekben a legtöbb vezetői szerep megkövetelte az adott iparág, szakterület alapvető ismereteit. Mára ez az elmélet is megváltozott, sok esetben már nem a szakmai és technikai tudást helyezzük fő értékelési szempontnak, hanem sokkal inkább a vezetői képességeket. AZ elsajátítható szakismeretek egyes senior és top vezetők körében korlátozottak és nem is elvártak (kivéve néhány iparág). Az, hogy milyen mértékű ipari és technikai tudás várható el egy adott vezetőtől, az ugyan azon a piacon szerepkörönként és szervezetenként változhat. A beosztottak, a funkcionális területek vezetőinek és munkatársainak a magasszintű szakmai és technikai ismerete tudja támogatni a senior vezető sikerességét, és ennek a csapatnak az összeállításában és vezetésében kell eredményesnek lennie.

A fenti sok szempont is jelzi, hogy egy senior vezető alkalmasságának, potenciáljának a felmérése és értékelése egy komplex és sok eszköz együttes alkalmazásából áll. Ehhez még meg kell említenünk egy nagyon fontos szempontot: a gazdasági környezetet, a tulajdonosok (regionális és konszern központok) stratégiai célját. Ez ugyanúgy befolyásolja a senior vezető alkalmasságát, értékeit, mert a senior vezető egy stratégai cél elérése érdekében áll az adott szervezet élén.

A következő blogbejegyzésünkben arról olvashatnak majd, hogy cégünk, hogyanmilyen módszerekkel, illetve eszközökkel nyújt támogatást a felsorolt szempontok mentén, a vezetői működés mélyebb megértésének tekintetében.

Related Posts

Archívum