Referencia-ellenőrzés lépésről-lépésre

Hiteles-e a referencia?

A referencia-ellenőrzést – az objektív és sokoldalú kiválasztás részeként – elsősorban a vezetői munkaköröknél alkalmazzuk. Ennek legegyszerűbb formája, ha a munkavállaló / jelölt a korábbi munkahelyeitől hoz referencia levelet.

Ennél részletesebb és hitelesebb információ birtokába juthatunk, ha a korábbi munkahelyi vezetőtől vagy más szakembertől kérünk referenciát. A tanácsadó az interjún megszerzett információk ismeretében a referenciát adótól tud a jelölt korábbi teljesítményéről további részleteket megtudni.

Miért hiteles a referencia? Hiteles-e egyáltalán?

Ma már a referenciát adó is tisztában van vele, hogy véleménye nem csak a jelöltet minősíti, hanem önmagát is. A fejvadász vagy a tanácsadó piaci ismerete továbbá nagyban elősegíti a referencia megbízhatóságát és hasznosságát.

Mennyire hasznos?

Csak annyira, amennyire megfelelő kérdéseket tud a kérdező feltenni. Alaposan meg kell választani a referenciát adó személyét. Tudni kell, hogy milyen függelmi viszonyban voltak, mennyi ideig és milyen formában dolgoztak együtt.

Használhatom az informális referenciát?

Persze, de csak megfelelő feltételekkel. Ez nem lehet pletyka-értékű. Tudnom, kell, hogy milyen mértékben és hogyan élek vele.

A hiteles referencia ismérve, hogy a referenciát adó személy a nevével vállalja a véleményét, és kérés esetén a megbízó rendelkezésére is áll. A fejvadász számára pedig minden informális és véletlenszerű piaci visszajelzés, hír is lehet referencia, csak tudni kell vele bánni!

Hogyan járhatok el diszkréten?

A diszkréció nagyon fontos szempont, a jelölt érdekeit is szem előtt kell tartanunk! Nincs annál veszélyesebb, amikor a megbízó kezd el partizánkodni, és a jelölt jelenlegi, még meglévő munkahelyén érdeklődik az alkalmassága iránt.

A kínos, bonyodalmas szituációk elkerülésének másik módja, ha a munkáltató egy független tanácsadót kér fel a feladat teljesítésére, akinek nemcsak sokkal profibb kérdéstechnikák állnak a rendelkezésére a jelölt alkalmasságának kiderítésére, hanem teljes diszkrécióval tud eljárni.

Végül pedig ne feledjük, hogy a közösségi média is egy referencia forrás, de erről legközelebb beszélünk.

Kedves Munkavállaló és Munkaadó, a tapasztalat, a személyes élmény ma döntő jelentőségű, és ez az alapja a referenciának.

Simonyiné Tóth Judit

Related Posts

Archívum