Esettanulmány – Szervezetfejlesztés az online szociometria eszközével

Ügyfelünk egy ezer fő feletti, kiskereskedelemmel foglalkozó magyarországi nagyvállalat, aki részére több éve különböző megoldásokat dolgozunk ki HR-t érintő témákban. Sikeres tevékenységének és a kedvező piaci helyzetnek köszönhetően árbevétele jelentősen nőtt, így ismét tudott az előző években erőteljesen visszafogott képzés-fejlesztésre is energiát fordítani.

A Megrendelő eredeti igénye a vezetői kör motivációjának és elkötelezettségének felmérése, a közép- és felsővezetői kör vezetői potenciáljának feltérképezése volt. További célja, hogy a felmért kompetenciák alapján a szervezetfejlesztés és utánpótlás-tervezés további feladatait határozzák meg.

Az első, őszi CX-Ray szociometriai felmérés keretében a szűkebb vezetői kör együttműködése és kapcsolati hálója rajzolódott ki. Ennek alapos Simonyi&Tóth tanácsadói elemzését követően sor került a vezérigazgatói visszajelzésre, a vele való több alkalmas közös gondolkodásokra, majd a középvezetői interaktív visszacsatolásra.

„A kitöltés után ezt mondták: milyen szimpla kérdések. Most le vannak döbbenve, mi jött ki belőle. Annyira egyezik a megállapítás, mint amit ők gondoltak a szervezetről és saját magukról.”

„Nagyon sok kulcsmomentum leírásra került. (…) A szociometria nagyon jó tükör. (…)”

Ezt követte a következő év elején egy-egy egyéni interjú kiválasztott kulcsmunkatársakkal, kettős céllal: egyrészt a szociometriai eredmények jobb megértése és az eredményességet fokozó változtatási ötletek feltárása, másrészt a kulcsemberek elismerése, személyes motivációjuk és karrierterveik megismerése. A tanácsadói diagnózis kapcsán az alábbi visszajelzések érkeztek be hozzánk:

„Egy-két megállapítás döbbenetesen célba talált.”

„Meglepően jó következtetések(…). Egyszerűen hihetetlen. Jó az irány, amit Ti felvázoltatok.”

A korábbi lépés nagy hozzáadott értékét elismerve a felsővezetés a szociometriában kirajzolódó kulcsemberek fejlesztése terén és a tágabb szervezet erőforrásainak feltérképezésében további lépéseket tervezett, például megvalósítottak egy második CX-Ray szociometriai felmérést kibővített körben tavasszal. Eredményei a szervezet számára megerősítést jelentettek, és alapot adtak a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó további, már specifikusabb tanácsadói javaslatokhoz.

A szociometria alapján kiemelt szerepekben lévő kollégák közül 7 fő kompetenciáinak alapos felmérésére is sor került nyáron. A résztvevők nagy elkötelezettséggel vettek részt az intenzív Fejlesztő Központ napon, a Development Center programon, és átlag feletti érdeklődéssel várták az egyéni tanácsadói visszajelzéseket.

„Láthatóan nagyon értetek hozzá. Durva, hogy ennyire összeáll egy ilyen komplex kép! Hallgatóztatok? 🙂 Megdöbbentő.”

„Félelmetes… Kicsit szkeptikus voltam, de egész sok minden úgy jön le, ahogy én is gondolom. Igazából jól vagyok most.”

A szociometria alapján kiemelt szerepekben lévő kollégák közül 3 fő fejlesztése megkezdődött egy háromnapos üzleti szimulációs képzés keretében nyáron.

„Mondtam az igazgatómnak és a vezérigazgatónak, hogy mást is iskolázzanak be. A tréner egy álom, olyan tudás sétált ott a szobában… Hú, de jó volt – örülök! A céges szintű gondolkodást erősítette.”

„Most már másképp értékelem a pénzügyi igazgató munkáját. (…) Miért nem így tanítják a számvitelt az egyetemen? Bármikor mennék hozzá tanulni, ismételten.”

A továbblépés, a szervezetfejlesztési akciók megvalósítása és a konkrét fejlesztések tervezése mindezek alapján még előttünk áll, a beszámoló egy következő esettanulmányban folytatódhat…